“Wat mij aantrekt in The Patching Zone is dat er grenzen en kruisverbanden worden opgezocht. […] Er is ruimte voor het experiment.”  Jan Oosterman, 1 mei 2013.

Sinds juni 2012 is dr. Jan Oosterman voorzitter van de Raad van Toezicht van The Patching Zone.

In de jaren ’80 studeerde Jan stadssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1993 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht met een onderzoek naar het gebruik en de betekenis van de openbare ruimte in de Nederlandse stadscentra in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Jan onderzocht de functie van pleinen en straten voor de stad en hoe die door de jaren heen is veranderd.

Momenteel werkt Jan als adviseur vrijetijdseconomie en gebiedsontwikkeling voor het adviesbureau Royal HaskoningDHV. Daar begeleidt hij samen met zijn team klanten, zoals gemeenten en provincies, met plannen op het gebied van sport, cultuur en toerisme.  

Jan heeft veel ervaring met het geven van adviezen en het opstellen van integrale visies en plannen. Zo was hij bijvoorbeeld projectleider van de Olympische Hoofdstructuur in 2011. Onder zijn leiding werd er onderzoek gedaan naar de ruimtelijke inpassing van eventuele Olympische Spelen in Nederland in 2028. En heeft hij de Economische visie en de visie Recreatie en Toerisme voor de provincie Utrecht geschreven.